Szegedi Városkép Kft.

Közérdekű adatok Nyomtatás E-mail
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet szerint a gazdasági társaságoknak közzé kell tenniük honlapjukon a vezető tisztségviselőkre, a felügyelő bizottsági tagokra, a vezető állású munkavállalókra, az elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalókra és a tartósan egyes munkavállalók tevékenységét irányító munkavállalókra vonatkozó adatokat.

Felügyelő bizottsági tagok és a vezető tisztségviselők személyére vonatkozó szabályozást a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. adja. Eszerint a vezető tisztségviselők (Gt. 21. par.): az ügyvezető(k), igazgató tanács tagjai, vezérigazgató(k).

Vezető állású munkavállalónak a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 188. par. és a 188/A paragrafusai által meghatározott személyek értendők, azaz vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint helyettese, akit e minőségéről tájékoztattak.
 
A fentiekre hivatkozva a Szegedi Városkép Kft. közzé teszi az alábbi információkat:
 
Közzététel időpontja: 2015. január 5.
 

A

Vezető tisztségviselő adatai

 

1.

Neve:

Németh István

2.

Tisztsége:

Ügyvezető igazgató

3.

Jogviszony jellege (munka/megbízási)

munkaviszony

4.

Személyi alapbére (br Ft/hó):

0.- Ft/hó

5.

Teljesítménybér/ prémium/ jutalom (éves mértéke):

0 Ft 

6.

Teljesítmény/ prémium/ jutalom követelmények:

Kgy.sz. határozat szerint

.

7.

Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli juttatás (cafeteria) éves mértéke:

0- Ft/év

8.

Végkielégítés mértéke:

a.) határozott idő lejártát követően

b.) határozott idő lejárta előtt

 

a.)  -

b.) -

9.

Felmondási idő:

nincs

10.

Versenykorlátozási tilalom

a.) ideje:

b.) ellenértéke:

 

a.)  -

b.)  -

 

C

Felügyelő Bizottság adatai

 

1.

Neve:

Gellérfi László

2.

Tisztsége (elnök/tag):

elnök

3.

Megbízási díja (Ft/hó):

38 000 Ft / hó

8.

Egyéb járandóság éves mértéke:

-

9.

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás:

 

-

 

C

Felügyelő Bizottság adatai

 

1.

Neve:

Cserényi Szilvia Bernadett

2.

Tisztsége (elnök/tag):

tag

3.

Megbízási díja (Ft/hó):

27 000 Ft / hó


8.

Egyéb járandóság éves mértéke:

-

9.

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás:

-

 

 

C

Felügyelő Bizottság adatai

 

1.

Neve:

Hűvös László

2.

Tisztsége (elnök/tag):

tag

3.

Megbízási díja (Ft/hó):

27 000 Ft / hó

8.

Egyéb járandóság éves mértéke:

-

9.

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás:

-

 

   
 
 
Utolsó frissités ( 2015. January 12. Monday 16:00 )